Būvgružu pārstrāde

Būvgružu pārstrāde ar drupināšanas tehnoloģiju ir lieliska alternatīva
būvgružu utilizācijai. Šāda veida būvgružu pārstrāde ir ekoloģiska un
likumdošanas prasībām atbilstoša, taču  izmaksas ir krietni zemākas nekā
būvgružu utilizācijai.
Uzņēmums ATR būvgružu pārstrādi veic ar mūsdienīgu drupināšanas
tehniku. To izīrējot, Jūsu rīcībā būs arī darbinieki, kas ir apmācīti strādāt ar
šo tehniku.
Būvgružu pārstrādei izmantotā drupināšanas iekārta ir efektīva, ar to var
pārstrādāt dažāda veida būvgružus. Pieredzējusī komanda strādā ātri un
efektīvi, īsā laikā tiek pārstrādāts liels daudzums būvgružu.