Būvgružu uztilizācija ar drupinātāju

Betona konstrukciju nojaukšanas procesā mūsdienās arvien biežāk izmanto modernu metodi, ar kuru iespējams sasniegt augstu darba ražību. Tā ir būvgružu utilizācija ar drupinātāju. Šai metodei ir vairākas priekšrocības. Veicot būvgružu utilizāciju ar drupinātāju, process ir dabisks un ekoloģisks, dabai netiek nodarīts kaitējums, kā arī, pārstrādājot būvgružus ar šo metodi, tiek ievērotas likumdošanā noteiktās normas un darbam ir zemas izmaksas. Veicot būvgružu utilizāciju ar drupinātāju, pārstrādes procesā tiek atdalīts metāls (armatūra.) Mūsu uzņēmumā Jūs varat iznomāt iekārtu ne tikai būvgružu utilizācijai ar drupinātāju, bet arī citu materiālu pārstrādei, piemēram, betona, šķembu, akmens u.c. Būvgružu utilizācijai ar drupinātāju piedāvājam iekārtas ar augstu jaudu. Tomēr procesa ražīgums lielā mērā būs atkarīgs arī no drupināmā materiāla, kā arī no būvgružu pievešanas un izvešanas darba organizētības.

Piesakies

drupinātājs, drupināšana logotips